تماس بگیرید

021-91070473


آموزش خط شکسته نستعلیق تحریری (پیشرفته)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
5 جلسه
مدرس دوره
مجید جوان
90000 تومان
90000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

آموزش سطر نویسی
29 دقیقه
آموزش سطر نویسی (2)
27 دقیقه
آموزش چند سطر نویسی- چلیپا نویسی
29 دقیقه
آموزش شعر نویسی
29 دقیقه
آموزش قصار نویسی و درهم نویسی
17 دقیقه

مشاهده و خریدامتیاز

5.00 از 5 / 0 رای