آموزش خط شکسته نستعلیق تحریری (تکمیلی)

70,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
مدرس دوره مجید جوان
 
70,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
اتصالات الف / ب-پ-ت-ث / ج-چ-ح-خ
22 دقیقه
اتصالات د-ذ-ر-ز-ژ
11 دقیقه
اتصالات س-ش / ص-ض / ط-ظ
14 دقیقه
اتصالات ع / غ / ف / ق / ک / گ
20 دقیقه
اتصالات ل / م / ن
21 دقیقه
اتصالات ه / و / ی
17 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای