آموزش خط شکسته نستعلیق تحریری (مقدماتی)

50,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
مدرس دوره مجید جوان
 
50,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مقدمه
11 دقیقه
آموزش حروف الف/ انواع ب-پ-ت-ث / انواع ج-چ-ح-خ
11 دقیقه
آموزش حروف د-ذ-ر-ز-ژ / س-ش / ص-ض / ط-ظ
20 دقیقه
آموزش حروف ع / غ / ف / ق
17 دقیقه
آموزش حروف ک / گ / ل / م / ن
13 دقیقه
آموزش حروف / و / ه / ی
8 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای