تماس بگیرید

021-91070473


آموزش خط نستعلیق (تکمیلی)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
15 جلسه
مدرس دوره
اصغر شریفی
50000 تومان
50000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

اتصالات ب/پ/ت/ث/ی/ن - قسمت 1
13 دقیقه
اتصالات ب/پ/ت/ث/ی/ن -قسمت 2
15 دقیقه
اتصالات ب/پ/ت/ث/ی/ن - قسمت 3
13 دقیقه
اتصالات ف/ق
15 دقیقه
اتصالات / خ -قسمت 1
16 دقیقه
اتصالات / خ -قسمت 2
14 دقیقه
اتصالات دندانه ها ( س / ش ) - قسمت 1
16 دقیقه
اتصالات دندانه ها ( س / ش ) -قسمت 2
17 دقیقه
اتصالات س کشیده
18 دقیقه
اتصالات / ع
19 دقیقه
اتصالات / م - قسمت 1
17 دقیقه
اتصالات / م - قسمت 2
20 دقیقه
اتصالات / ه
19 دقیقه
اتصالات ک/ص/ط
21 دقیقه
اتصالات / ر
15 دقیقه

مدرس دورهامتیاز

5.00 از 5 / 0 رای