تماس بگیرید

021-91070473


آموزش خط نستعلیق (پیشرفته)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
8 جلسه
مدرس دوره
اصغر شریفی
50000 تومان
50000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

ادب اداب دارد
12 دقیقه
از با ادبان ادب بیاموز
13 دقیقه
ز ابر سیه ژاله بارید و نم
11 دقیقه
میازار موری که دانه کش است
13 دقیقه
به کردار تابنده خورشید باش
13 دقیقه
هر دو گیتی از وجودش نام یافت
12 دقیقه
ایوان نجف عجب صفایی دارد
12 دقیقه
بر همان عهد که بودیم برآنیم هنوز
14 دقیقه

مدرس دورهامتیاز

5.00 از 5 / 0 رای