تماس بگیرید

021-91070473


آموزش خط نستعلیق (مقدماتی)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
8 جلسه
مدرس دوره
اصغر شریفی
50000 تومان
50000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمه
14 دقیقه
حروف "الف" ، "ب"، "ک" و "گ"
15 دقیقه
حروف "ب" ، "ک" و "گ" کشیده و حرف "ر"
13 دقیقه
حروف "د" ، "و"، "ف"
15 دقیقه
حروف "م" ، "ن" ،"ق"
16 دقیقه
حروف "ل" ،"س" و "س" کشیده
14 دقیقه
حروف "ص"،"ط" ،"ه" ،"ی"
18 دقیقه
حروف "ح" ، "خ" "چ"، "ج"، "ع" و "غ"
13 دقیقه

مشاهده و خریدامتیاز

3.00 از 5 / 1 رای