مروری بر مهارت‌های فروش

مروری بر مهارت‌های فروش
89,000 تومان
تعداد فصل ها 3 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 5 نفر
 
89,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مقدمه و معرفی دوره
7 دقیقه
آمادگی برای فروش- بخش اول
7 دقیقه
آمادگی برای فروش- بخش دوم
3 دقیقه
تاثیرگذاری مثبت در اولین برخورد
7 دقیقه
ارایه محصول
6 دقیقه
منافع پزشک
3 دقیقه
اثبات بیانیه برای فروش
7 دقیقه
ایجاد ارتباط
5 دقیقه
بررسی میزان پذیرش
4 دقیقه
مواجهه با مخالفت ها
7 دقیقه
تکمیل فروش
5 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای