آموزش جامع ریاضیات رشته انسانی (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فراگیر 6 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 33 جلسه
اساتید وحید تمنا،مصطفی علیزاده
 
52,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مجموعه‌ها - «تدريس با مثال»
23 دقیقه
مجموعه‌ها - «تدريس با تست»
24 دقیقه
توان و توان منفي
21 دقیقه
توان كسري و راديكال
27 دقیقه
چهار عمل اصلي با راديكال و ساده كردن عبارات راديكالي
24 دقیقه
اتحادها و تجزيه - بخش اول و چند جمله ایها
34 دقیقه
اتحادها و تجزيه - بخش دوم
15 دقیقه
معادلات خط - قسمت اول
24 دقیقه
معادلات خط - قسمت دوم
32 دقیقه
معادلات خط - قسمت سوم
17 دقیقه
معادلات خط - قسمت چهارم
19 دقیقه
تابع -«روش تشخيص تابع، دامنه و برد تابع»
27 دقیقه
تابع - «مقدار تابع و عمليات روی توابع»
21 دقیقه
تابع - «نمودار توابع مختلف»
22 دقیقه
معادلات درجه اول و دوم
24 دقیقه
معادلات درجه 2
28 دقیقه
نامعادلات و دستگاه دو معادله دو مجهولي
41 دقیقه
مثلثات
24 دقیقه
آمار و مدل سازي - «مدل سازي»
22 دقیقه
آمار و مدل سازي - «از جامعه تا انتهاي نمودارها»
49 دقیقه
آمار و مدل سازي - «پارامترهاي مركزي»
27 دقیقه
آمار و مدل سازي: «پارامترهاي پراكندگي»
24 دقیقه
استدلال رياضي
14 دقیقه
دنباله حسابي
35 دقیقه
دنباله هندسي - تدريس با مثال
23 دقیقه
دنباله هندسي - تدريس با تست
24 دقیقه
دنباله مثلثي، مربعي و فيبوناتچي
32 دقیقه
لگاريتم - تعريف لگاريتم و عمليات لگاریتمی
32 دقیقه
لگاريتم - معادله لگاريتمي و نمودار
26 دقیقه
مدل سازي
32 دقیقه
تركيبيات
41 دقیقه
احتمال - تدريس با مثال
19 دقیقه
احتمال - تدريس با تست
30 دقیقه
اساتید دوره‌


وحید تمنا

سوابق اجرایی:

- مولف بیش از 50 کتاب در حوزه علوم انسانی

- ناشر تخصصی علوم انسانی (مشاوران آموزش)

- 20 سال سابقه تدریس در مدارس تهران

مصطفی علیزاده

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب ریاضی دان کوچک انتشارات کانون فرهنگی آموزش

- تدریس در مدارس معتبر تهران