آموزش جامع روانشناسی رشته انسانی (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان

مدت دوره 7 ساعت
تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 17 جلسه
مدرس دوره سید مرتضی ناوندی
 
52,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مقدمه
27 دقیقه
رویکردها
29 دقیقه
روش تحقیق
28 دقیقه
مفهوم رشد، ویژگی ها، نظریات
30 دقیقه
کودکی اول و دوم و مقایسه
26 دقیقه
نوجوانی - بخش اول
24 دقیقه
نوجوانی - بخش دوم
12 دقیقه
ادراک، بینایی
21 دقیقه
توجه و انواع آن
23 دقیقه
حافظه و اصول آن
21 دقیقه
انواع حافظه
21 دقیقه
اشکال مختلف زبان و ساختارهای مغزی زبان
28 دقیقه
مفهوم سلامت روان، روانشناسی سلامت
21 دقیقه
فشار روانی و واکنش در برابر آن
34 دقیقه
ناکامی و تعارض
20 دقیقه
انواع اختلالات روانی
28 دقیقه
انواع درمان اختلالات روانی
18 دقیقه
اساتید دوره‌


سید مرتضی ناوندی

سوابق اجرایی:

- بیش از 15 سال سابقه تدریس در مدارس معتبر تهران