آموزش جامع ریاضی پایه تجربی (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان

مدت دوره 13 ساعت
تعداد فراگیر 8 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 24 جلسه
مدرس دوره آرش رحیمی
 
52,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی پایه تجربی - (کنکور نظام قدیم)

جلسات دوره ‌
تعیین علامت و حل نامعادلات
44 دقیقه
تعریف تابع و تعیین دامنه و برد
49 دقیقه
حل معادلات گویا و گنگ
27 دقیقه
رسم و انتقال نمودار
28 دقیقه
تصاعد حسابی
30 دقیقه
تصاعد هندسی
23 دقیقه
زوایا ، شناخت دایره مثلثاتی ، تعیین مقادیر
33 دقیقه
دوره تناوب و تابع مثلثاتی
20 دقیقه
کاربردهای مثلثات
22 دقیقه
مثلثات سال سوم (α±β)
45 دقیقه
ماتریس و دستگاه معادلات
29 دقیقه
متغیرهای تصادفی و جدول توزیع فراوانی - بخش اول
36 دقیقه
متغیرهای تصادفی و جدول توزیع فراوانی - بخش دوم
12 دقیقه
شاخص های مرکزی و پراکندگی
46 دقیقه
حد مقدماتی و نمودار
48 دقیقه
انواع رفع ابهام
48 دقیقه
حد بی نهایت و حد دربی نهایت
35 دقیقه
پیوستگی
26 دقیقه
فصل اول هندسه 1
31 دقیقه
فصل دوم هندسه 1- بخش اول
31 دقیقه
فصل دوم هندسه 1 - بخش دوم
38 دقیقه
فصل سوم هندسه 1
34 دقیقه
فصل چهارم هندسه 1 - بخش اول
40 دقیقه
فصل چهارم هندسه 1 - بخش دوم
29 دقیقه
اساتید دوره‌


آرش رحیمی

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب های ریاضی آبی کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب ریاضی دوسالانه کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب نوروز کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب جمع بندی زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب گل واژه ریاضی تجربی ماک 

- مولف بانک تست ریاضی تجربی و دیفرانسیل آلما 

- شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان