آموزش جامع عربی (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان 36,000 تومان

مدت دوره 9 ساعت
تعداد فراگیر 13 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 25 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره عمار تاج بخش
 
52,000 تومان 36,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش جامع عربی کنکور - (نظام قدیم)

جلسات دوره ‌
فعل از لحاظ زمان و صیغه
37 دقیقه
تکنیک های ترجمه
26 دقیقه
ثلاثی مزید و مجرد
26 دقیقه
لازم و متعدی
16 دقیقه
معلوم و مجهول
28 دقیقه
اعلال
45 دقیقه
اعراب فعل مضارع
24 دقیقه
تحلیل الصرفی فعل
24 دقیقه
اسم از لحاظ جنس و عدد
25 دقیقه
جامد و مشتق
23 دقیقه
معرفه و نکره
29 دقیقه
معرب و مبنی و اسم از لحاظ حرف آخر
12 دقیقه
منصرف و غیرمنصرف
19 دقیقه
تحلیل الصرفی اسم
18 دقیقه
اعراب
0 دقیقه
مجرورات و توابع
31 دقیقه
جمله فعلیه
19 دقیقه
جمله اسمیه
22 دقیقه
نواسخ
19 دقیقه
مفاعیل
25 دقیقه
تمییز
20 دقیقه
حال
0 دقیقه
منادی
21 دقیقه
مستثنی
25 دقیقه
درک مطلب (مفهوم ، تشکیل ، تحلیل الصرفی)
17 دقیقه
اساتید دوره‌


عمار تاج بخش

سوابق اجرایی:
– مدیر دپارتمان عربی انتشارات همگامان
– سرگروه پروژه شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان ـ قلم چی
– مولف کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ کانون فرهنگی آموزش ( چاپ ۱۵)
– مولف کتاب واژه نامه جامع عربی انتشارات همگامان ـ کانون فرهنگی آموزش ( چاپ ۱۹)
– مولف کتاب عربی فوق تخصصی ویژه رشته علوم انسانی انتشارات همگامان
– مولف کتابهای عربی به سبک عمار در مقاطع هفتم ، هشتم و نهم انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان ـ کانون فرهنگی آموزش (چاپ ۶)