دوره آموزش مربیگری تئوری درجه سه

200,000 تومان

مدت دوره 0 ساعت
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 13 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
 
200,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

دوره آموزش مربیگری تئوری درجه سه

جلسات دوره ‌
نقش مربی
0 دقیقه
اصول ومبانی تربیت بدنی
0 دقیقه
ایمنی در ورزش
0 دقیقه
تجزیه و تحلیل حرکت
0 دقیقه
رشد و تکامل حرکتی
0 دقیقه
آمادگی جسمانی
0 دقیقه
آناتومی - اندام تحتانی
0 دقیقه
آناتومی - اندام فوقانی
0 دقیقه
اندام شناسی و فیزیولوژی انسان
0 دقیقه
برنامه ریزی و طراحی تمرین
0 دقیقه
طراحی برنامه های تغذیه
0 دقیقه
مکمل های غذایی و دوپینگ
0 دقیقه
روان شناسی ورزش
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.