آموزش مفهومی ریاضی هشتم (متوسطه اول)

85,000 تومان 55,250 تومان
تعداد فصل ها 11 فصل
مدت دوره 14 ساعت
تعداد جلسات 26 جلسه
تعداد فراگیر 830 نفر
مدرس دوره مهدی دهقان
 
85,000 تومان 55,250 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
در این مجموعه آموزشی به طور کامل و مفهومی به درس ریاضی مقطع هشتم پرداخته می‌شود و از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • پوشش کامل محتوای کتاب درسی ریاضی هشتم
  • کمک به افزایش مهارت حل مسئله دانش آموز
  • حل مسائل مهم و نکته دار کتاب درسی
  • حل نمونه سوالات مهم در قالب نیمسال اول و دوم


توضیحات دوره:
ریاضی مقطع هشتم در ادامه و تکمیل کننده مباحث ریاضی هفتم است. بنابراین اولین گام در درک مفاهیم ریاضی هشتم، تسلط کامل به مباحث سال هفتم است. در این دوره آموزشی در هر جلسه ابتدا مفاهیم پایه ای سال هفتم مرور شده و در ادامه، مباحث کتاب درسی به طور کامل تدریس می شود، سعی بر این است تا با حل مثال های متنوع و ارائه راه های مختلف حل مسئله، توانایی حل مسئله  در دانش آموز افزایش یابد و نکات مبهم برطرف شود. هدف از این دوره رشد توانایی حل مسئله در دانش آموز است بنابراین توصیه می شود در هنگام مشاهده جلسات ابتدا مسئله طرح شده توسط دانش آموز حل شده سپس حل مسئله توسط استاد مشاهده شود.
 

 

جلسات دوره ‌
آشنایی با اعداد صحیح و گویا
45 دقیقه
محاسبات عددهای گویا
36 دقیقه
اعداد اول و مرکب
24 دقیقه
روش تعیین اعداد اول
21 دقیقه
چند ضلعی ها
36 دقیقه
انواع چهارضلعی
37 دقیقه
زوایای داخلی و خارجی چندضلعی ها
28 دقیقه
عبارت های جبری
39 دقیقه
مقدار عددی و فاکتورگیری
39 دقیقه
معادله
30 دقیقه
جمع برداری
35 دقیقه
بردارهای واحد
24 دقیقه
رابطه فیثاغورس
35 دقیقه
شکل های هم نهشت
37 دقیقه
همنهشتی مثلث های قائم الزاویه
21 دقیقه
ضرب اعداد توان دار
43 دقیقه
تقسیم اعداد توان دار
35 دقیقه
جذر تقریبی
31 دقیقه
محاسبات رادیکال ها
30 دقیقه
آمار
37 دقیقه
احتمال
31 دقیقه
خط و دایره
36 دقیقه
زاویه مرکزی
21 دقیقه
زاویه محاطی
28 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
33 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
26 دقیقه
اساتید دوره‌

مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران