آموزش بافت گیوه

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 3 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
آموزش بافت گیوه (قسمت 1)
32 دقیقه
آموزش بافت گیوه (قسمت 2)
21 دقیقه
آموزش بافت گیوه (قسمت 3)
21 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.