آموزش مفهومی ریاضی نهم (متوسطه اول)

39,000 تومان

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فراگیر 44 نفر
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 30 جلسه
مدرس دوره مهدی دهقان
 
39,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

درباره دوره:
در این مجموعه آموزشی به طور کامل و مفهومی به درس ریاضی مقطع نهم پرداخته می‌شود و از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • پوشش کامل محتوای کتاب درسی ریاضی نهم
  • کمک به افزایش مهارت حل مسئله دانش آموز
  • حل مسائل مهم و نکته دار کتاب درسی
  • حل نمونه سوالات مهم در قالب نیمسال اول و دوم
  • در این دوره آموزشی در هر جلسه ابتدا مبحث کتاب درسی به طور کامل تدریس می شود و سعی بر این است تا با حل مثال های متنوع و ارائه راه های مختلف حل مسئله، توانایی حل مسئله  در دانش آموز افزایش یابد و نکات مبهم برطرف شود. هدف از این دوره رشد توانایی حل مسئله در دانش آموز است بنابراین توصیه می شود در هنگام مشاهده جلسات ابتدا مسئله طرح شده توسط دانش آموز حل شده سپس حل مسئله توسط استاد مشاهده شود.
     

 

جلسات دوره ‌
مجموعه
30 دقیقه
نمایش ریاضی و زیر مجموعه
49 دقیقه
اعمال روی مجموعه ها
36 دقیقه
مجموعه و احتمال
19 دقیقه
عددهای گویا
47 دقیقه
عددهای گنگ و حقیقی
29 دقیقه
قدر مطلق
25 دقیقه
استدلال در هندسه
19 دقیقه
اثبات در هندسه
25 دقیقه
همنهشتی مثلث ها
30 دقیقه
حل مسئله و تشابه
36 دقیقه
توان طبیعی و صحیح
32 دقیقه
مسائل توان
34 دقیقه
ریشه ، ضرب و تقسیم رادیکال ها
24 دقیقه
جمع و تفریق رادیکال ها
38 دقیقه
عبارت های جبری
27 دقیقه
اتحادها
40 دقیقه
تجزیه
30 دقیقه
نامساوی و نامعادله
19 دقیقه
مفهوم معادله خط
37 دقیقه
شیب و عرض از مبدا
38 دقیقه
دستگاه معادلات
26 دقیقه
ساده کردن عبارت های گویا
26 دقیقه
محاسبات عبارت های گویا
30 دقیقه
تقسیم چند جمله ای ها بر هم
30 دقیقه
کره
21 دقیقه
هرم و مخروط
26 دقیقه
سطح اجسام
9 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
17 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
14 دقیقه
اساتید دوره‌


مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران