آموزش شمع سازی

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 7 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
معرفی مواد و ابزار شمع سازی
17 دقیقه
آموزش ساخت شمع اکلیلی
8 دقیقه
آموزش ساخت شمع چند رنگ
9 دقیقه
آموزش ساخت شمع ژله ای
5 دقیقه
آموزش ساخت شمع کریستال ، حروف و عدد
9 دقیقه
آموزش ساخت شمع شناور
5 دقیقه
آموزش ساخت شمع ترنسفر
5 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.