آموزش ساخت عروسک روسی (مقدماتی)

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 3 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
آموزش ساخت عروسک دختر (قسمت1)
32 دقیقه
آموزش ساخت عروسک دختر (قسمت2)
29 دقیقه
آموزش دوخت بدن عروسک
30 دقیقه
آموزش ساخت عروسک پسر (قسمت1)
32 دقیقه
آموزش ساخت عروسک پسر (قسمت2)
24 دقیقه
آموزش بافت کلاه عروسک
13 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.