آموزش نقاشی روی سفال

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
آموزش نقاشی روی سفال (قسمت اول)
37 دقیقه
آموزش نقاشی روی سفال (قسمت دوم)
15 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.