آموزش مفهومی علوم چهارم (ابتدایی)

32,500 تومان
تعداد فصل ها 15 فصل
مدت دوره 7 ساعت
تعداد جلسات 15 جلسه
تعداد فراگیر 7 نفر
مدرس دوره فرناز فهیمی امید
 
32,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی مطابق بااهداف آموزشی کتاب
- ارائه و توضيح فعاليت ها و تمرين های مشابه کتاب درسی
- ارائه تمرين ها و سوالات مناسب برای مرور درس و آمادگی برای آزمون ها
- استفاده از انيميشن ،فيلم و شکل های مناسب آموزشی برای يادگيری بهتر
- ارائه مثال هاي کاربردي متناسب با مفاهيم کتاب درسي

جلسات دوره ‌
مخلوط ها در زندگی
33 دقیقه
انرژی نیاز هر روز ما
28 دقیقه
انرژی الکتریکی
27 دقیقه
گرما و ماده
30 دقیقه
سنگ ها
23 دقیقه
آهن ربا در زندگی
25 دقیقه
آسمان در شب
26 دقیقه
بدن ما - قسمت اول
21 دقیقه
بدن ما - قسمت دوم
23 دقیقه
بی مهره ها
25 دقیقه
گوناگونی گیاهان
26 دقیقه
زیستگاه
31 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
30 دقیقه
حل نمونه سوالات کل کتاب
28 دقیقه
اساتید دوره‌

فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو