بسته همه درس هام - دوم ابتدایی

بسته همه درس هام - دوم ابتدایی
130,000 تومان 84,500 تومان
تعداد فصل ها 22 فصل
مدت دوره 14 ساعت
تعداد جلسات 53 جلسه
تعداد فراگیر 8 نفر
 
130,000 تومان 84,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
لیست دوره ها ‌
قیمت واقعی: 130,000 تومان
قیمت نهایی برای خرید پکیج:
84,500 تومان
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.