آموزش مفهومی علوم ششم (ابتدایی)

تعداد فصل ها 16 فصل
مدت دوره 9 ساعت
تعداد جلسات 31 جلسه
تعداد فراگیر 58 نفر
مدرس دوره فرناز فهیمی امید
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
- توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
- استفاده از انيميشن های آموزشی جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسی 
- توضيح درخت دانش و طبقه بندی مطالب درس
- تدريس کامل آزمايش کنيد در حين تدريس
- استفاده از انيميشن های جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسی
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

جلسات دوره ‌
سرگذشت دفتر من - قسمت اول کاوشگری
29 دقیقه
سرگذشت دفتر من - قسمت دوم
17 دقیقه
سرگذشت دفتر من - قسمت سوم
27 دقیقه
کارخانه کاغذ سازی - قسمت اول
28 دقیقه
کارخانه کاغذ سازی - قسمت دوم
28 دقیقه
سفربه اعماق زمین - قسمت اول
16 دقیقه
سفربه اعماق زمین - قسمت دوم
16 دقیقه
زمین پویا - قسمت اول
24 دقیقه
زمین پویا - قسمت دوم
25 دقیقه
کاوشگری درس زمین پویا
4 دقیقه
ورزش و نیرو 1
20 دقیقه
کاوشگری درس ورزش و نیرو 1
7 دقیقه
ورزش و نیرو 2- قسمت اول
17 دقیقه
ورزش و نیرو 2 - قسمت دوم
21 دقیقه
ورزش و نیرو 2 - قسمت سوم
11 دقیقه
کاوشگری درس ورزش و نیرو 2
8 دقیقه
طراحی کنیم و بسازیم
7 دقیقه
سفر انرژی - قسمت اول
11 دقیقه
سفر انرژی - قسمت دوم
17 دقیقه
کاوشگری سفر انرژی
7 دقیقه
خیلی کوچک ، خیلی بزرگ
18 دقیقه
شگفتی های برگ - قسمت اول
20 دقیقه
شگفتی های برگ - قسمت دوم
15 دقیقه
جنگل برای کیست ؟- قسمت اول
13 دقیقه
جنگل برای کیست ؟- قسمت دوم
21 دقیقه
سالم بمانیم - قسمت اول
18 دقیقه
سالم بمانیم - قسمت دوم
27 دقیقه
از گذشته تا آینده
12 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
18 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
22 دقیقه
اساتید دوره‌

فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو
 

نظرات
امتیاز‌
3.90 از 5 / 5 رای