آزمون نیمسال دوازدهم تجربی


مدت دوره 3 ساعت
تعداد فراگیر 60 نفر
تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 8 جلسه
تعداد آزمون ها 4 آزمون
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
آزمون نیمسال فیزیک دوازدهم تجربی
40 دقیقه
لینک مشاهده ویدیو فیزیک دوازدهم تجربی
0 دقیقه
آزمون نیمسال ریاضی دوازدهم تجربی
40 دقیقه
لینک مشاهده ویدیو ریاضی دوازدهم تجربی
0 دقیقه
آزمون نیمسال زیست دوازدهم ریاضی
40 دقیقه
لینک مشاهده ویدیو زیست دوازدهم ریاضی
0 دقیقه
آزمون نیمسال شیمی دوازدهم تجربی
40 دقیقه
لینک مشاهده ویدیو شیمی دوازدهم تجربی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات