تماس بگیرید

021-91070473


مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه - صفحه گسترده پیشرفته (Excell)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
22 ساعت
تعداد جلسات
36 جلسه
مدرس دوره
مهندس وحید غفاریان
24,000 تومان
24,000 تومان

توضیحات دوره

 

جلسات دوره

مقدمه ای بر اکسل پیشرفته
2 دقیقه
مقدمات و آشنایی با ساختار اکسل
15 دقیقه
مدیریت Sheet
12 دقیقه
فرمت بندی هوشمند
13 دقیقه
معرفی پنجره Format cells - بخش اول
14 دقیقه
معرفی پنجره Format cells - بخش دوم
11 دقیقه
معرفی پنجره Format cells - بخش سوم
13 دقیقه
معرفی پنجره Format cells - بخش چهارم
12 دقیقه
فرمول نویسی و قواعد آن
11 دقیقه
کاربردهای درصد در فرمول نویسی
11 دقیقه
استفاده از توابع excel
10 دقیقه
معرفی توابع ساده
13 دقیقه
معرفی تابع شرطی if
13 دقیقه
وجود چندین شرط در مسئله - if های تو در تو
15 دقیقه
مثال هایIF های تودرتو و ایجاد لیست های کشویی
12 دقیقه
وجود چندین شرط در مسئله - توابع منطقی
13 دقیقه
مثال از توابع And و Or
14 دقیقه
شمارش شرطی یا Countif
15 دقیقه
تابع Sumif
12 دقیقه
توابع جستجوگر - بخش اول Look up
9 دقیقه
توابع جستجوگر - بخش دوم VLook up
10 دقیقه
توابع ریاضی
11 دقیقه
توابع متنی
13 دقیقه
توابع مالی و توابع گرد کردن
15 دقیقه
معرفی چند تابع مهم
11 دقیقه
معرفی انواع آدرس دهی ها
10 دقیقه
محاسبات سه بعدی
14 دقیقه
نمودار
13 دقیقه
یادداشت گذاری برای خانه های اکسل و خطایابی فرمول ها
13 دقیقه
ثابت کردن بخشی از sheet
11 دقیقه
Filter
8 دقیقه
مرتب سازی اطلاعات یا sort
10 دقیقه
ترکیب و تجزیه محتوای خانه ها
11 دقیقه
لیست های کشویی وابسته
10 دقیقه
ایجاد پیوند یا لینک دادن
11 دقیقه
تنظیمات چاپ در اکسل
13 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای