تماس بگیرید

021-91070473


مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه - واژه پرداز پیشرفته (Word)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
22 ساعت
تعداد جلسات
32 جلسه
مدرس دوره
مهندس وحید غفاریان
24,000 تومان
24,000 تومان

توضیحات دوره

 

جلسات دوره

مقدمه واژه پرداز پیشرفته
2 دقیقه
یاداوری و نکات مقدماتی
12 دقیقه
ابزارهای ایجاد متن ساده لاتین یا فارسی (1)
14 دقیقه
ابزارهای ایجاد متن ساده لاتین یا فارسی (2)
8 دقیقه
معرفی ابزارهای ترازبندی و تعیین مسیر متن
13 دقیقه
معرفی خط کش و ابزارهای روی آن
12 دقیقه
ابزار tab
13 دقیقه
ستون بندی در ورد
13 دقیقه
کادر بندی
11 دقیقه
ایجاد section یا فصل بندی
14 دقیقه
ایجاد لیست های خودکار و چندسطحی
12 دقیقه
Watermark
10 دقیقه
اصول ترسیم جدول (1)
13 دقیقه
اصول ترسیم جدول (2)
13 دقیقه
اصول ترسیم جدول (3)
20 دقیقه
دستورهای ویرایشی
12 دقیقه
Bookmark یا نشانه گذاری و Foot Note
13 دقیقه
ترسیم های هندسی (1)
11 دقیقه
ترسیم های هندسی (2)
10 دقیقه
ترسیم های هندسی (3)
15 دقیقه
Free text یا ایجاد متن آزاد در صفحه
9 دقیقه
Header و Footer
14 دقیقه
Page Number و قالب بندی پاراگراف ها
13 دقیقه
ایجاد کلیدهای ترکیبی برای عبارت های طولانی و نمادها
13 دقیقه
ادغام پستی
11 دقیقه
اصول غلط یابی خودکار در Word
12 دقیقه
تنظیمات برگه کاغذ و ذخیره سازی اسناد
13 دقیقه
اصول چاپ
13 دقیقه
Style یا سبک متن و امنیت اسناد
13 دقیقه
استفاده از Field ها و Quick Part ها
10 دقیقه
فهرست های ارجاعی یا Index
13 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای