جمع بندی زیست شناسی (ویژه کنکور ۹۷)
دوره آنلاین جمع بندی زیست شناسی، یکی از ابزارهای مهم برای مرور کامل زیست در هفته های پایانی پیش از کنکور است.
–  در این دوره سعی بر این است که با روش های جدید و صحیح جمع بندی، تمام داشته هایی که توسط شما در این مدت کسب شده و به طور بالقوه در ذهن شما وجود دارد به صورت بالفعل در آمده و در نهایت دستاورد مطلوب در کنکور را  برای شما محقق کند.
تعداد جلسات آموزشی: ۲۳ جلسه
زمان کل جلسات دوره : ۱۴ ساعت

دیگر دوره های تجربی ( ویژه کنکور ۹۷ )

جمع بندی ادبیات

جمع‌بندی‌عربی‌

جمع بندی زبان انگلیسی

جمع‌بندی‌ریاضی‌کنکورتجربی

جمع بندی شیمی

جمع بندی فیزیک