آموزش جامع هندسه پایه (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان

مدت دوره 10 ساعت
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 16 جلسه
مدرس دوره حسن نوذری
 
52,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مجموع زوایا در مثلث
41 دقیقه
محاسبات عددی
42 دقیقه
اصل توازی
35 دقیقه
تالس دوبل
45 دقیقه
نکات تشابه
45 دقیقه
تالس در ذوزنقه
35 دقیقه
مدل های تعریف مساحت
30 دقیقه
روش x,y
38 دقیقه
ارتفاع در مساحت
30 دقیقه
وتر و کمان
44 دقیقه
دایره محاطی
29 دقیقه
معرفی تبدیل
35 دقیقه
دوران ، بازتاب ،تجانس
40 دقیقه
هندسه فضایی مکعب
30 دقیقه
منشور، استوانه ، هرم
46 دقیقه
مخروط کره ، اصل کاوالیری
48 دقیقه
اساتید دوره‌


حسن نوذری

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب کار ریاضی تجربی انتشارات نیمکت سبز 

- مولف کتاب گسسته انتشارات نوبل 

- کتاب گسسته انتشارات تضمین دانش