مریم مهری

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مریم مهری
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : اقتصاد
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی: 

- سابقه تدریس در مدارس برتر تهران و آموزشگاه های کانون فرهنگی آموزش - قلم چی

دور‌‌ه‌های مریم مهری